நேர்காணல்

நெற்றிக்கண் | 07.01.2023

இனப்பிரச்சினைக்கு தமிழ்க்கட்சிகள் கைக்கொள்ள வேண்டிய வழிமுறைகள் எவை? https://www.youtube.com/watch?v=Lwc0Rs_Hc-E (நன்றி : Dan Tv)

‘சீன உளவுக்கப்பலின் வருகை இலங்கைக்கு அபாயகரமான நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும்” – பேராசிரியர் கணேசலிங்கம்

வீரகேசரி பத்திரிகையின் வலையொளி அலைவரிசையின் நிபுணர்களின் கருத்து நிகழ்ச்சியில் பேராசிரியர். கே.ரி.கணேசலிங்கம் அவர்களது கருத்தாடல்.…

சீன கப்பலின் இலங்கை விஜயம் இந்தியாவுடன் ஒரு நீண்ட முரண்பாட்டை உருவாக்கும் – பேராசிரியர் கணேசலிங்கம்

வீரகேசரி பத்திரிகையின் வலையொளி அலைவரிசையின் நிபுணர்களின் கருத்து நிகழ்ச்சியில் பேராசிரியர். கே.ரி.கணேசலிங்கம் அவர்களது கருத்தாடல்.…

மேற்கு நாடுகள் இலங்கையில் எதிர்பார்த்த மாற்றம் இதுதானா?

மேற்கு நாடுகள் இலங்கையில் எதிர்பார்த்த மாற்றம் இதுதானா? | பேராசிரியர் கே.ரி.கணேசலிங்கம் | இலக்கு…

இலங்கையின் பிரச்சனை தீரப்போகிறது

சமூகத்தின் குரல் வலையொளி அலைவரிசையின் உண்மையை உரக்க சொல் நிகழ்ச்சியில் பேராசிரியர். கே.ரி.கணேசலிங்கம் அவர்களது…

இலங்கை நெருக்கடியை சீனாவும் அமெரிக்காவும் அரசியல் விளையாட்டாக்கியுள்ளன : பேராசிரியர் கணேசலிங்கம்

வீரகேசரி பத்திரிகையின் வலையொளி அலைவரிசையின் நிபுணர்களின் கருத்து நிகழ்ச்சியில் பேராசிரியர். கே.ரி.கணேசலிங்கம் அவர்களது கருத்தாடல்.…

அரசியல்வாதிகளின் சுயாதீனம் என்ற தீர்மானம் மக்களையேதாக்கும் என்கிறார் பேராசிரியர் கணேசலிங்கம்

வீரகேசரி பத்திரிகையின் வலையொளி அலைவரிசையின் நிபுணர்களின் கருத்து நிகழ்ச்சியில் பேராசிரியர். கே.ரி.கணேசலிங்கம் அவர்களது கருத்தாடல்.…

ராஜபக்சக்களைக் காப்பாற்றும் இந்தியா

சமூகத்தின் குரல் வலையொளி அலைவரிசையின் சமூகத்தின் நிலவரம் நிகழ்ச்சியில் பேராசிரியர். கே.ரி.கணேசலிங்கம் அவர்களது நேர்காணல்.…

தென்னிலங்கை மக்களின் கிளர்ச்சியை தமிழ்த் தரப்பு எப்படி பயன்படுத்தலாம்?

தென்னிலங்கை மக்களின் கிளர்ச்சியை தமிழ்த் தரப்பு எப்படி பயன்படுத்தலாம்? அரசுக்கு எதிரான போராட்டம் தென்னிலங்கையில் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில்…

மோடிக்கான தமிழ்க் கட்சிகளின் கடிதம் ஏற்படுத்தப் போகும் தாக்கங்கள் என்ன?

#தமிழ்க்கட்சிகளின்கடிதம் #கேரிகணேசலிங்கம் #உயிரோடைத்தமிழ்வானொலி #தாயகக்களம் #இலக்கு மோடிக்கான தமிழ்க் கட்சிகளின் கடிதம் ஏற்படுத்தப் போகும் தாக்கங்கள் என்ன? ஏழு தமிழ்த் தேசியக்…