உரைகள்

இலங்கைத் தீவுக்குள் அமெரிக்காவின் அண்மைக்கால அரசியல் அணுகுமுறைகள்

இலங்கைத் தீவுக்குள் அமெரிக்காவின் அண்மைக்கால அரசியல் அணுகுமுறைகள் தொடர்பில் பல்வேறு கருத்துகளையும் பகிர்ந்து கொண்டார் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் அரசறிவியல் துறையின் தலைவரான பேராசிரியர் கே.ரி. கணேசலிங்கம்.

(நன்றி: நிமிர்வு)