December 7, 2022

உரைகள்

இலங்கை மீதான தனது செல்வாக்கை இழக்கும் இந்தியா

அருவி இணைய தளத்தின் சமகால பகுதியில், “இலங்கை மீதான தனது செல்வாக்கை இழக்கும் இந்தியா”…

சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள புதிய அமைச்சரவை

அருவி இணைய தளத்தின் சமகால பகுதியில், “சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள புதிய அமைச்சரவை” எனும் மைய…

IMF நிதி உதவியும்: இலங்கையின் அரசியல்,பொருளாதார மீட்சியும்!

அருவி இணைய தளத்தின் சமகால பகுதியில், “IMF நிதி உதவியும்: இலங்கையின் அரசியல்,பொருளாதார மீட்சியும்!”…

பன்னாட்டுக் குற்றங்கள் மதிப்பாய்வு உரை

இ.நா.ஸ்ரீஞானேஸ்வரன் எழுதிய பன்னாட்டுக் குற்றங்கள் என்ற புத்தகத்தின் வெளியீட்டு விழாவில் பேராசிரியர். கே.ரி.கணேசலிங்கம் அவர்களது…

IMF நிதி உதவி இலங்கைக்கு சாத்தியமா?

அருவி இணைய தளத்தின் சமகால பகுதியில், “IMF நிதி உதவி இலங்கைக்கு சாத்தியமா?” எனும்…

இலங்கை அரசியலில் சீனக்கப்பலும், இந்திய விமானமும்!

அருவி இணைய தளத்தின் சமகால பகுதியில், “இலங்கை அரசியலில் சீனக்கப்பலும், இந்திய விமானமும்!” எனும்…

சீனக் கப்பலும் இலங்கை அரசியலும்

அருவி இணைய தளத்தின் சமகால பகுதியில், “சீனக் கப்பலும் இலங்கை அரசியலும்” எனும் மைய…

ஜனாதிபதியின் சர்வகட்சி ஆட்சி நோக்கிய பயணமும்! சீன ஆதிக்கமும்?

அருவி இணைய தளத்தின் சமகால பகுதியில், “ஜனாதிபதியின் சர்வகட்சி ஆட்சி நோக்கிய பயணமும்! சீன…

சர்வதேச வல்லாதிக்க வலைக்குள் சிக்கியுள்ள இலங்கை

அருவி இணைய தளத்தின் சமகால பகுதியில், “சர்வதேச வல்லாதிக்க வலைக்குள் சிக்கியுள்ள இலங்கை” எனும்…

அடக்கி ஆள முனையும் ஜனாதிபதி!

அருவி இணைய தளத்தின் சமகால பகுதியில், “அடக்கி ஆள முனையும் ஜனாதிபதி!” எனும் மைய…